Trollsländor  Odonata
       
Flicksländor  Zygoptera
Jungfrusländor  Calopterygidae

Blå jungfruslända
Calopteryx virgo

Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens
   
       
Glansflicksländor  Lestidae

Pudrad smaragdflickslända
Lestes sponsa

Kraftig smaragdflickslända
Lestes dryas

Vandrande smaragdflickslända
Lestes barbarus
 
       
Flodflicksländor  Platycnemididae

Flodflickslända
Platycnemis pennipes
     
       
Dammflicksländor  Coenagrionidae

Större rödögonflickslända
Erythromma najas

Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula

Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum

Månflickslända
Crescent Bluet
Coenagrion lunulatum
       

Griptångsflickslända
Norfolk Damselfly
Coenagrion armatum

Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella

Mörk lyrflickslända
Coenagrion pulchellum

Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
       

Större kustflickslända
Common Bluetail
Ischnura elegans
     
       
Egentliga trollsländor  Anisoptera
Mosaiksländor  Aeshnidae

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Fjällmosaikslända
Azure Hawker
Aeshna caerulea

Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea

Grön mosaikslända
Green Hawker
Aeshna viridis
       

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Gungflymosaikslända
Bog Hawker
Aeshna subarctica

Vassmosaikslända
Baltic Hawker
Aeshna serrata

Tidig mosaikslända
Hairy Hawker
Brachytron pratense
       

Brun mosaikslända
Aeshna grandis
     
       
Flodtrollsländor  Gomphidae

Sandflodtrollslända
Common clubtail
Gomphus vulgatissimus

Stenflodtrollslända
Small Pincertail
Onychogomphus forcipatus
   
       
Kungstrollsländor  Cordulegastridae

Kungstrollslända
Common Goldenring
Cordulegaster boltonii
     
       
Skimmertrollsländor  Corduliidae

Guldtrollslända
Cordulia aenea

Metalltrollslända
Somatochlora metallica

Gulfläckad glanstrollslända
Yellow-spotted Emerald
Somatocholora flavomaculata

Mindre glanstrollslända
Northern Emerald
Somatochlora arctica
       
Segeltrollsländor  Libellulidae

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Bred trollslända
Libellula depressa  

Större sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
       

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia

Nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda

Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis

Svart ängstrollslända
Sympetrum danae
       

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum
sanguineum

Gulfläckad ängstrollslända
Yellow-winged Darter
Sympetrum flaveolum

Större ängstrollslända
Sympetrum striolatum

Tegelröd ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
       

Bandad ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum
     
       
       
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson