www.birder.se

Gungflymosaikslända / Bog Hawker
Aeshna subarctica
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Strängsered, Västergötland, september 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

www.birder.se