www.birder.se

Större kustflickslända / Common Bluetail
Ischnura elegans
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Ängasjön, Eggby, Västergötland, juni 2017
 
 
 
Flatasjön, Dalum, Västergötland, augusti 2016
 
 
 

Flatasjön, Dalum, Västergötland, juni 2010

 
 
 

www.birder.se