Fågellokaler i Ulricehamns kommun   Tomtlista   Länkar  
 
  Fåglar Dagfjärilar Nattfjärilar micro
Malar
Nattfjärilar micro
Vecklare
Nattfjärilar micro
Mott
Nattfjärilar macro
Mätare
 
           
Nattfjärilar macro
Nattflyn
Nattfjärilar macro
Övriga
Trollsländor Övriga insekter Några växter Annat
           
           
  På denna sida visar jag mina naturbilder, mest fågel- och fjärilsbilder, plus en del annat smått och gott.

Bilder finns f.n. på 302 fågelarter.
På dagfjärilar finns bilder på 75 arter.
På nattfjärilar finns bilder på över 800 arter.

På trollsländor finns bilder på 45 arter.

 
Ingemar Larsson
 

 
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson
 
Uppdateringar
Fåglar

240615:
  Lappuggla

240612:
  Skedand

240522:
  Brandkronad
  kungsfågel


240508:
  Svartvit
  flugsnappare


240424:
  Rapphöna

240419:
  Brun glada

240411:
  Gravand

240228:
  Sparvhök

240222:
  Prutgås

240129:
  Gråsiska
  Svartmes

240113:
  Turkduva

240107:
  Strömstare

230807:
  Rödstjärt

230717:
  Gröngöling

230511:
  Grönsåmgare

230501:
  Stenskvätta

230416:
  Brandkronad
  kungsfågel


230411:
  Järnsparv

230410:
  Rödhake

230322:
  Spetsbergsgås

230315:
  Snösparv

230311:
  Salskrake

221209:
  Ormvråk

220830:
  Gröngöling

220617:
  Härmsångare

220510:
  Dubbeltrast

220503:
  Havsörn

220321:
  Gräsand

220313:
  Fjällvråk
  Ormvråk
  Grönsiska

211221:
  Stjärtmes

211220:
  Rörhöna
  Salskrake
  Tallbit

211206:
  Rubinnäktergal

211103:
  Ökenstenskvätta

211029:
  Fjällvråk

210905:
  Ormvråk

210810:
  Mindre skrikörn

210525:
  Smålom

210419:
  Hämpling

210406:
  Bläsgås
  Vitkindad gås

210327:
  Strandskata

210302:
  Fjällvråk

210223:
  Sparvhök

201127:
  Ägretthäger

201115:
  Skäggmes

201029:
  Lappuggla

200706:
  Lappuggla

200509:
  Blåmes

200502:
  Fiskgjuse
  Tjäder
  Ägretthäger

200222:
  Gråsparv

191105:
  Tallbit

191103:
  Hökuggla

190509:
  Vassångare

190504:
  Svarthakedopping

190305:
  Gärdsmyg

190206:
  Knölsvan

190203:
  Sparvhök

190119:
  Strömstare

190108:
  Stjärtand
 
 
Fjärilar, Däggdjur mm

240711:
  Svartpunkterat
  sprötfly


240525:
  Almmolnmott
  Brakvedsblom-
  vecklare


240201:
  Ekorre

230825:
  Gulgrått jordfly

230814:
  Stinksyskefjäder-
  mott


230807:
  Mindre rotvecklare

230804:
  Franslinjemossmal

230708:
  Gråpucklig
  trågspinnare

  Vit askmal

230701:
  Guldgul lavspinnare
  Kaveldunsfransmal

230622:
  Plommonmätare
  Vickervecklare

230619:
  skogsödla

230616:
  Mindre glansfly

221205:
   Brokig
   barksnabblöpare


220814:
   Pestrotsfly

220728:
  Spjutaftonfly

220726:
  Ekpraktmal

220721:
  Kapuschongfält-
  mätare


220625:
  Större sävmott

220611:
  Sälggallvecklare

220108:
  Roststyltmal

210806:
  Tallknoppsmott

210727:
  Kartfjäril
  Tistelskottvecklare

210707:
  Hömott

210624:
  Spensligt ängsmott

210607:
  Ringad eklavmätare

210603:
  Mindre
  igelkottspinnare,
  larv


210517:
  Mindre påfågel-
  spinnare


210417
  Grön ekvårvecklare

210412:
   Hare

210323:
  Humlenäbbfly

200814:
  Vit tigerspinnare

200721:
  Svansmätare

200718:
  Vithövdad skräpmal

200716:
  Nätrörsäckspinnare

200627:
  Klövergrönglans-
  säckmal


200626:
  Ekkronmal

200604:
  Apelveckmal

190930:
  Ockragult
  gulvingsfly


190919:
  Rödlätt sälgfly

190828:
  Gråborotvecklare

190812:
  Gräsrotsfly

190806:
 
Tysk geting

190730:
  Poppeltandvinge

190724:
  Slåtterpalpmal

190714:
  Jättepraktmal
  Vitt fjädermott

190710:
  Munkfly

190623:
  Vänderotsmalmätare

190621:
  Större ekstyltmal

190616:
  Blek
  tallskottvecklare


190615:
  Större eklavmätare

190613:
  Skarptecknat
  ugglemott


190610:
  Blåhallonknoppmal

190518:
  Gul gräsmal

190504:
  Blågrått träfly
  Grön lobmätare
  Rönnvårmal
  Svartprickigt sälgfly
  
Exempelbilder


Svartpunkterat sprötfly
 


Lappuggla
 


Skedand
 


Almmolnmott
 


Brakvedsblomvecklsre
 


Brandkronad kungsfågel
 


Svartvit flugsnappare


Rapphöna
 


Brun glada
 


Gravand
 


Sparvhök
 


Prutgås
 


Ekorre
 


Gråsiska
 


Svartmes
 


Turkduva
 


Strömstare
 


Gulgrått jordfly
 


Rödstjärt
 


Franslinjemossmal
 


Gröngöling
 


Gråpucklig trågspinnare
 


Vit askmal
 


Guldgul lavspinnare
 


Kaveldunsfransmal
 


Plommonmätare
 


Vickervecklare
 


Skogsödla
 


Mindre glansfly
 


Grönsångare
 


Stenskvätta
 


Brandkronad kungsfågel
 


Järnsparv
 


Rödhake
 


Spetsbergsgås
 


Snösparv
 


Salskrake
 


Ormvråk
 


Gröngöling
 


Pestrotsfly
 


Spjutaftonfly
 


Ekpraktmal
 


Kapuschongfältmätare
 


Större sävmott
 


Härmsångare
 


Sälggallvecklare
 


Dubbeltrast
 


Havsörn
 


Gräsand
 


Fjällvråk
 


Ormvråk
 


Grönsiska
 


Stjärtmes
 


Tallbit
 


Rörhöna
 


Salskrake
 


Rubinnäktergal
 


Ökenstenskvätta
 


Fjällvråk
 


Ormvråk
 


Mindre skrikörn
 


Spensligt ängsmott
 


Ringad eklavmätare
 


Smålom
 


Mindre påfågelspinnare
 


Hämpling
 


Grön ekvårvecklare
 


Fälthare
 


Bläsgås
 


Vitkindad gås
 


Strandskata
 


Fjällvråk
 


Sparvhök
 


Ägretthäger
 

Skäggmes
 


Lappuggla
 


Svansmätare
 

Nätrörsäckspinnare
 


Lappuggla
 


Blåmes
 


Fiskgjuse
 


Tjäder


Ägretthäger
 


Gråsparv
 


Tallbit
 


Hökuggla
 


Vassångare
 


Svarthakedopping
 


Gärdsmyg
 


Knölsvan
 


Sparvhök
 


Strömstare
 


Stjärtand