www.birder.se

Kungstrollslända / Common Goldenring
Cordulegaster boltonii
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Trollsjön, Remmene skjutfält, Västergötland, juni 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se