www.birder.se

Brun mosaikslända / Brown Hawker
Aeshna grandis
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Ore backar, Bjärka, Västergötland, augusti 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornborgasjön, utloppet, Västergötland, september 2015
 
 
 
Timmele, Västergötland, september 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, augusti 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timmele, Västergötland, augusti 2008
...äggläggning pågår
 
 
 

Dalum, Västergötland, oktober 2007

 
 
 

www.birder.se