www.birder.se

Griptångsflickslända / Norfolk Damselfly
Coenagrion armatum
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Torbjörntorp, Västergötland, maj 2013
Hane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hona
 
 
 
 
 
 

www.birder.se