www.birder.se

Tjäder / Western Capercaillie
Tetrao urogallus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Backagärde, Marbäck, Västergötland, april 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örsered, Kölaby, Västergötland, januari 2019
 
 
 
 
 
 
Boared, Gullered, Västergötland, februari 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varnum, Västergötland, februari 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gryten, Ullene, Västergötland, januari 2007

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se