Tomt-X fåglar
         
Arter observerade på eller från min tomt, Vimbrogatan 18, Blidsberg.
För närvarande
137 arter.
Senast tillkomna art är
pärluggla.
         
Art   1:a obs. Obstillfällen Anm.
Knölsvan Cygnus olor Ej not. Några årligen .
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 08.03.31 Några .
Sångsvan Cygnus cygnus Ej not. Flera årligen .
Sädgås Anser fabalis 01.12.16 Några .
Grågås Anser anser Ej not. Flera årligen .
Kanadagås Branta canadensis Ej not. Flera årligen Sedd på gräsmattan
Vitkindad gås Branta leucopsis 16.03.07 Några .
Kricka Anas crecca 00.04.05 Några .
Gräsand Anas platyrhynchos Ej not. Flera årligen .
Skedand Anas clypeata 1985 Ett Överflygande
Knipa Bucephala clangula Ej not. Flera årligen Häckar vid Ätran
Storskrake Mergus merganser Ej not. Flera årligen .
Tjäder Tetrao urogallus 1987 Två Åt i trädgården
Storlom Gavia arctica 04.09.22 Två .
Storskarv Phalacrocorax carbo 98.08.18 Några årligen .
Gråhäger Ardea cinerea Ej not. Flera årligen .
Bivråk Pernis apivorus 98.09.01 Några årligen .
Röd glada Milvus milvus 99.07.30 Några Årlig fr.o.m. 2002
Brun glada Milvus migrans 16.06.28 Tre .
Havsörn Haliaeetus albicilla 06.08.30 Fem .
Brun kärrhök Circus aeruginosus 00.04.04 Flera .
Blå kärrhök Circus cyaneus 1998 Ett Jagade vid Ätran
Duvhök Accipiter gentilis Ej not. Flera .
Sparvhök Accipiter nisus Ej not. Flera årligen .
Ormvråk Buteo buteo Ej not. Flera årligen .
Fjällvråk Buteo lagopus 99.10.07 Några  
Kungsörn Aquila chrysaetos 03.03.20 Tre .
Fiskgjuse Pandion haliaetus 1977 Några årligen .
Tornfalk Falco tinnunculus 02.08.12 Flera .
Lärkfalk Falco subbuteo 03.09.01 Tre .
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 15.05.19 Ett .
Vattenrall Rallus aquaticus 05.05.26 Ett .
Fasan Phasianus colchicus 1976 Flera .
Trana Grus grus 1976 Flera årligen .
Tofsvipa Vanellus vanellus Ej not. Flera .
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 99.04.15 Flera .
Dubbelbeckasin Gallinago media 06.05.30 Ett .
Morkulla Scolopax rusticola Ej not. Flera årligen .
Storspov Numenius arquata 1976 Flera årligen Några fr. 1989
Skogssnäppa Tringa ochropus Ej not. Flera årligen .
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Ej not. Flera årligen Häckar vid Ätran
Skrattmås Larus ridibundus Ej not. Flera årligen .
Fiskmås Larus canus Ej not. Några årligen .
Gråtrut Larus argentatus Ej not. Några årligen .
Havstrut Larus marinus 05.07.03 Två .
Fisktärna Sterna hirundo 03.05.14 Ett .
Tamduva Columba livia 1976 Några .
Skogsduva Columba oenas Ej not. Några .
Ringduva Columba palumbus Ej not. Flera årligen .
Turkduva Streptopelia decaocto 1980 Flera .
Gök Cuculus canorus 1976 Några årligen Både sedd och hörd
Pärluggla Aegolius funereus 20.04.07 Ett Hörd
Sparvuggla Glaucidium passerinum 00.12.12 Tre Hörd + slog byte vid matningen
Kattuggla Strix aluco 99.09.18 Några årligen Sedd på TV-antenn
Tornseglare Apus apus 1976 Flera årligen .
Kungsfiskare Alcedo atthis 05.08.31 Några .
Göktyta Jynx torquilla 1978 Flera Har häckat i trädgården
Gröngöling Picus viridis 1976 Flera årligen Häckar på granntomt
Spillkråka Dryocopus martius Ej not. Flera årligen Mest hörd
Större hackspett Dendrocopos major 1976 Flera årligen .
Mindre hackspett Dendrocopos minor 00.09.04 Flera En gång med ungar
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 98.08.14 Ett .
Trädlärka Lullula arborea 08.07.01 Ett .
Sånglärka Alauda arvensis 1976 Flera årligen Minskar
Backsvala Riparia riparia Ej not. Flera årligen .
Ladusvala Hirundo rustica 1976 Flera årligen .
Hussvala Delichon urbica 1976 Flera årligen .
Trädpiplärka Anthus trivialis Ej not. Flera årligen .
Ängspiplärka Anthus pratensis 1993 Två .
Gulärla Motacilla flava 1988 Några  
Forsärla Motacilla cinerea 00.04.09 Några Häckar vid Ätran
Sädesärla Motacilla alba 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Sidensvans Bombycilla garrulus Ej not. Flera årligen .
Strömstare Cinclus cinclus Ej not. Några årligen Häckar vid Ätran
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Ej not. Flera årligen .
Järnsparv Prunella modularis Ej not. Flera årligen .
Rödhake Erithacus rubecula 1976 Flera årligen .
Näktergal Luscinia luscinia 1997 Ett .
Blåhake Luscinia svecica 00.08.30 Ett .
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus Ej not. Några .
Buskskvätta Saxicola rubetra Ej not. Några .
Stenskvätta Oenanthe oenanthe Ej not. Några .
Ringtrast Turdus torquatus 1985 Tre .
Koltrast Turdus merula 1976 Flera årligen .
Björktrast Turdus pilaris 1976 Flera årligen .
Taltrast Turdus philomelos 1976 Flera årligen .
Rödvingetrast Turdus iliacus Ej not. Flera årligen .
Dubbeltrast Turdus viscivorus 1997 Några årligen .
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 02.05.11 Två .
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 08.05.31 Fyra .
Härmsångare Hippolais icterina 01.06.03 Några .
Ärtsångare Sylvia curruca Ej not. Flera årligen .
Törnsångare Sylvia communis Ej not. Några årligen .
Trädgårdssångare Sylvia borin 1976 Flera årligen .
Svarthätta Sylvia atricapilla 1976 Flera årligen .
Gransångare Phylloscopus collybita 1991 Några årligen .
Lövsångare Phylloscopus trochilus 1976 Flera årligen .
Kungsfågel Regulus regulus Ej not. Några årligen .
Grå flugsnappare Muscicapa striata Ej not. Några årligen .
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Stjärtmes Aegithalos caudatus Ej not. Flera årligen .
Entita Parus palustris 1976 Flera årligen .
Talltita Parus montanus Ej not. Några årligen Sällsynt efter 2005
Tofsmes Parus cristatus 00.01.14 Ett Ett ex. några dagar
Svartmes Parus ater Ej not. Några årligen .
Blåmes Parus caeruleus 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Talgoxe Parus major 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Nötväcka Sitta europaea 1976 Flera årligen .
Trädkrypare Certhia familiaris Ej not. Några årligen .
Törnskata Lanius collurio Ej not. Några .
Varfågel Lanius excubitor 07.11.11 Ett .
Nötskrika Garrulus glandarius Ej not. Flera årligen .
Skata Pica pica 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 02.08.27 Några .
Kaja Corvus monedula 1976 Flera årligen .
Råka Corvus frugilegus 12.01.26 Ett .
Kråka Corvus corone cornix 1976 Flera årligen .
Korp Corvus corax Ej not. Flera årligen .
Stare Sturnus vulgaris 1976 Flera årligen Häckar på granntomt
Gråsparv Passer domesticus 1976 Flera årligen Ej årlig efter 2008
Pilfink Passer montanus 1976 Flera årligen Häckar på tomten
Bofink Fringilla coelebs 1976 Flera årligen .
Bergfink Fringilla montifringilla 1976 Flera årligen .
Grönfink Carduelis chloris 1976 Flera årligen .
Steglits Carduelis carduelis Ej not. Några årligen .
Grönsiska Carduelis spinus 1976 Flera årligen .
Hämpling Carduelis cannabina 99.04.12 Några .
Gråsiska Carduelis flammea Ej not. Flera årligen .
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 03.03.01 Flera .
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 1989 Två .
Rosenfink Carpodacus erythrinus 1997 Flera .
Domherre Pyrrhula pyrrhula 1976 Flera årligen .
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 1997 Flera årligen Ökar
Lappsparv Calcarius lapponicus 13.02.10 Ett .
Snösparv Plectrophenax nivalis 01.02.24 Ett .
Gulsparv Emberiza citrinella 1976 Flera årligen .
Sävsparv Emberiza schoeniclus 1997 Några årligen .
         
         
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson