www.birder.se

Sälggallvecklare
Cydia servillana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se