Fågellokaler i Ulricehamns kommun   Tomtlista   Länkar  
 
  Fåglar Dagfjärilar Nattfjärilar micro
Malar
Nattfjärilar micro
Vecklare
Nattfjärilar micro
Mott
Nattfjärilar macro
Mätare
 
           
Nattfjärilar macro
Nattflyn
Nattfjärilar macro
Övriga
Trollsländor Övriga insekter Några växter Annat
           
           
  På denna sida visar jag mina naturbilder, mest fågel- och fjärilsbilder, plus en del annat smått och gott.

Bilder finns f.n. på 299 fågelarter.
På dagfjärilar finns bilder på 75 arter.
På nattfjärilar finns bilder på över 800 arter.

På trollsländor finns bilder på 45 arter.

 
Ingemar Larsson
 

 
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson
 
Uppdateringar
Fåglar

211103:
  Ökenstenskvätta

211029:
  Fjällvråk

210905:
  Ormvråk

210810:
  Mindre skrikörn

210525:
  Smålom

210419:
  Hämpling

210412:
  Hare

210406:
  Bläsgås
  Vitkindad gås

210327:
  Strandskata

210302:
  Fjällvråk

210223:
  Sparvhök

201127:
  Ägretthäger

201115:
  Skäggmes

201029:
  Lappuggla

200706:
  Lappuggla

200509:
  Blåmes

200502:
  Fiskgjuse
  Tjäder
  Ägretthäger

200222:
  Gråsparv

191105:
  Tallbit

191103:
  Hökuggla

190509:
  Vassångare

190504:
  Svarthakedopping

190305:
  Gärdsmyg

190206:
  Knölsvan

190203:
  Sparvhök

190119:
  Strömstare

190108:
  Stjärtand
 
 
Fjärilar, Däggdjur mm

210806:
  Tallknoppsmott

210727:
  Kartfjäril
  Tistelskottvecklare

210707:
  Hömott

210624:
  Spensligt ängsmott

210607:
  Ringad eklavmätare

210603:
  Mindre
  igelkottspinnare,
  larv


210517:
  Mindre påfågel-
  spinnare


210417
  Grön ekvårvecklare

210323:
  Humlenäbbfly

200814:
  Vit tigerspinnare

200721:
  Svansmätare

200718:
  Vithövdad skräpmal

200716:
  Nätrörsäckspinnare

200627:
  Klövergrönglans-
  säckmal


200626:
  Ekkronmal

200604:
  Apelveckmal

190930:
  Ockragult
  gulvingsfly


190919:
  Rödlätt sälgfly

190828:
  Gråborotvecklare

190812:
  Gräsrotsfly

190806:
 
Tysk geting

190730:
  Poppeltandvinge

190724:
  Slåtterpalpmal

190714:
  Jättepraktmal
  Vitt fjädermott

190710:
  Munkfly

190623:
  Vänderotsmalmätare

190621:
  Större ekstyltmal

190616:
  Blek
  tallskottvecklare


190615:
  Större eklavmätare

190613:
  Skarptecknat
  ugglemott


190610:
  Blåhallonknoppmal

190518:
  Gul gräsmal

190504:
  Blågrått träfly
  Grön lobmätare
  Rönnvårmal
  Svartprickigt sälgfly
  
ExempelbilderÖkenstenskvätta
 


Fjällvråk
 


Ormvråk
 


Mindre skrikörn
 


Spensligt ängsmott
 


Ringad eklavmätare
 


Smålom
 


Mindre påfågelspinnare
 


Hämpling
 


Grön ekvårvecklare
 


Fälthare
 


Bläsgås
 


Vitkindad gås
 


Strandskata
 


Fjällvråk
 


Sparvhök
 


Ägretthäger
 

Skäggmes
 


Lappuggla
 


Svansmätare
 

Nätrörsäckspinnare
 


Lappuggla
 


Blåmes
 


Fiskgjuse
 


Tjäder


Ägretthäger
 


Gråsparv
 


Tallbit
 


Hökuggla
 


Vassångare
 


Svarthakedopping
 


Gärdsmyg
 


Knölsvan
 


Sparvhök
 


Strömstare
 


Stjärtand