Fågellokaler i Ulricehamns kommun   Tomtlista   Länkar  
 
  Fåglar Dagfjärilar Nattfjärilar micro
Malar
Nattfjärilar micro
Vecklare
Nattfjärilar micro
Mott
Nattfjärilar macro
Mätare
 
           
Nattfjärilar macro
Nattflyn
Nattfjärilar macro
Övriga
Trollsländor Övriga insekter Några växter Annat
           
           
  På denna sida visar jag mina naturbilder, mest fågel- och fjärilsbilder, plus en del annat smått och gott.

Bilder finns f.n. på 299 fågelarter.
På dagfjärilar finns bilder på 75 arter.
På nattfjärilar finns bilder på över 800 arter.

På trollsländor finns bilder på 45 arter.

 
Ingemar Larsson
 

 
Kontakt

www.birder.se

©Ingemar Larsson
 
Uppdateringar
Fåglar

200509:
  Blåmes

200502:
  Fiskgjuse
  Tjäder
  Ägretthäger

200222:
  Gråsparv

191105:
  Tallbit

191103:
  Hökuggla

190509:
  Vassångare

190504:
  Svarthakedopping

190305:
  Gärdsmyg

190206:
  Knölsvan

190203:
  Sparvhök

190119:
  Strömstare

190108:
  Stjärtand

181018:
  Brunsångare

180924:
  Lärkfalk

180916:
  Gluttsnäppa

180910:
  Tornfalk

180625:
  Flodsångare

180616:
  Småspov

180424:
  Räv
  Silltrut
  Storlom

180411:
  Röd Glada

180411:
  Dubbeltrast
  Strandskata

180405:
  Fjällgås

180331:
  Talltita

180330:
  Storskrake

180327:
  Stjärtmes

180305:
  Lodjurspår

180212:
  Kricka
 
Fjärilar, Däggdjur mm

190930:
  Ockragult
  gulvingsfly


190919:
  Rödlätt sälgfly

190828:
  Gråborotvecklare

190812:
  Gräsrotsfly

190806:
 
Tysk geting

190730:
  Poppeltandvinge

190724:
  Slåtterpalpmal

190714:
  Jättepraktmal
  Vitt fjädermott

190710:
  Munkfly

190623:
  Vänderotsmalmätare

190621:
  Större ekstyltmal

190616:
  Blek
  tallskottvecklare


190615:
  Större eklavmätare

190613:
  Skarptecknat
  ugglemott


190610:
  Blåhallonknoppmal

190518:
  Gul gräsmal

190504:
  Blågrått träfly
  Grön lobmätare
  Rönnvårmal
  Svartprickigt sälgfly

181020:
  Ljusringat lövfly
  Skugglinjelövmätare

180926:
  Mörkbandat
  gulvingsfly


180825:
  Streckad
  syrastävmal


180824:
  Klöverfly

180810:
  Ljusbandad arvmal
  Smällglimsmal

180805:
  Större dagsvärmare
  Sädesbroddsfly

180802:
  Blystrimmig
  ljungmal

  Igelknoppsmal

180726:
  Videörtsstyltmal

180724:
  Gullrismalmätare

180714:
  Ljusgul trymal
  Sälgbrokvecklare

180711:
  Sallatsfrövecklare

180706:
 
Blåklockemalmätare

180629:
  Svartvit böjmal

180616:
  Malvemal

180603:
  Rödhalsad
  lavspinnare


180529:
  Galldunörtsbrokmal

180528:
  Trepunktsbomal

180522:
 
Gökärtsguldmal

180520:
  Asptandvinge

180512:
  Mindre ekmalmätare

180415:
  Svartbandad
  frostmätare


  
ExempelbilderBlåmes
 


Fiskgjuse
 


Tjäder


Ägretthäger
 


Gråsparv
 


Tallbit
 


Hökuggla
 


Vassångare
 


Svarthakedopping
 


Gärdsmyg
 


Knölsvan
 


Sparvhök
 


Strömstare
 


Stjärtand
 


Brunsångare
 


Lärkfalk
 


Gluttsnäppa
 


Tornfalk
 


Flodsångare
 


Småspov
 


Storlom
 


Räv
 


Silltrut
 


Röd glada
 


Dubbeltrast
 


Strandskata
 


Fjällgås
 


Talltita
 


Storskrake
 


Stjärtmes
 


Lodjurspår
 


Kricka