www.birder.se

Vitfläckat gräsfly / Brown-line Bright-eye
Mythimna conigera
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2014
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2012
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2011
 
 
 
Mästermyr, Gotland, juli 2010
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2009
 
 
 

 
 
 

www.birder.se