www.birder.se

Vitbrokigt slåtterfly / Mother Shipton
Callistege mi
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Ålleberg, Falköping, Västergötland, maj 2019
 
 
 
Jordbron, Skövde skjutfält, Västergötland, juni 2014
 
 
 
Slättås, Böne, Västergötland, maj 2014
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, maj 2009
 
 
 

Dalum, Västergötland, maj 2007

 
 
 

www.birder.se