www.birder.se

Violettpudrad skymningsmätare / Barred Umber
Plagodis pulveraria
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Slättås, Böne, Västergötland, maj 2014
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, maj 2011
 
 
 
Baktrågens naturreservat, Blidsberg, Västergötland, maj 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2009

 
 
 

www.birder.se