www.birder.se

Vanlig träfjäril
Cossus cossus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Tåkern, Östergötland, juli 2008
Larv

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se