www.birder.se

Tappfläckat videfly
Syn.tappfläckat backfly
Parastichtis ypsillon
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2009

 

 

 

 
 
 

www.birder.se