www.birder.se

Större viderullvecklare
Epinotia caprana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2016
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.birder.se