www.birder.se

 Större bandfly / Large Yellow Underwing
Syn. allmänt bandfly
Noctua pronuba
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2019
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2014
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2012
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2009
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2008
 
 
 
 
 
 

Vackebacka, Marbäck, Västergötland, juni 2008

 
 
 

www.birder.se