www.birder.se

Ståndsfrövecklare
Eucosma campoliliana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se