www.birder.se

Snedstreckat mottfly / Pinion-streaked Snout
Schrankia costaestrigalis
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, september 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2017
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2013
 
 
,
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2012
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, september 2011

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se