www.birder.se

Småspov / Whimbrel
Numenius phaeopus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Badplatsen, Marbäck, Västergötland, maj 2018
 
 
 
 
 
 

Hössna mader, Hössna, Västergötland, juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se