www.birder.se

Slåttergubbemal
Digitivalva arnicella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2016
 
 
 

www.birder.se