www.birder.se

Sallatsfrövecklare / Lettuce Tortricid
Eucosma conterminana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se