www.birder.se

Rödstreckat backfly / Red-line Quaker
Agrochola lota
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2018
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, oktober 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, oktober 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, september 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se