www.birder.se

Rödfläckig brokmal
Mompha raschkiella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Sjögunnarsbo, Marbäck, Västergötland, juni 2011

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se