www.birder.se

Poppelvecklarfly / The Olive
Syn. Tvärkantat vecklarfly
Ipimorpha subtusa
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2012
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2011

 
 
 

www.birder.se