www.birder.se

Ockragul buskmätare / Rannoch Looper
Macaria brunneata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Lundby, Trädet, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Päarsjön, Komosse, Västergötland, juli 2012
 
 
 

Komosse, Västergötland, juli 2011

 
 
 

Komosse, Västergötland, juli 2009

 
 
 

Komosse, Västergötland, juli 2008

 
 
 

www.birder.se