www.birder.se

Mindre mantelfly / Red Sword-grass
Xylena vetusta
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, april 2016
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, april 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykläckta larver
 
 
 

www.birder.se