www.birder.se

Mindre båtspinnare / Green Silver-lines
Pseudoips prasinanus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se