www.birder.se

Ljusrandbrokvecklare
Celypha rivulana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Dala, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bölets ängar, Karlsborg, Västergötland, juli 2013
 
 
 
 
 
 

Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2009

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se