www.birder.se

Kantfläckigt backfly / Brown-spot Pinion
Agrochola litura
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, september 2019
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2013
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2011
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, september 2010

 

 
 
 

 

 

 
 
 

www.birder.se