www.birder.se

Fjällhöstmätare / Autumnal Moth
Syn. Allmän höstmätare
Epirrita autumnata
Förväxlingsarter: Töcknig höstmätare och Mellanhöstmätare
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, september 2016
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2010
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, september 2009
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, oktober 2008
 
 
 
 
 
 

www.birder.se