www.birder.se

Ekrullvecklare
Syn. vitfläckig ekrullvecklare
Eudemis profundana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2016

 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, augusti 2010

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se