www.birder.se

Coleophora sp
Coleophora sp
Troligen allmän tågsäckmal Coleophora alticolella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Drottens äng, Vistorp, Västergötland, juni 2010

 
 
 
Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, juni 2009
 
 
 

www.birder.se