www.birder.se

Bredbandat bandfly / Broad-bordered Yellow Underwing
Noctua fimbriata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2021
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2019
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2016
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2015
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2014
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, augusti 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, september 2006

...sliten individ, nätt och jämnt vid liv

 
 
 

www.birder.se