www.birder.se

Blåbärsbrokvecklare
Phiaris bipunctana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Humla, Västergötland, juni 2012
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, juni 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komosse, Västergötland, juni 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravsjö, Liared, Västergötland, juni 2009

 
 
 

www.birder.se