www.birder.se

Björkmätare / Peppered Moth
Syn. stor björkmätare
Biston betularia
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, maj 2018

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2012

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2010

 
 
 

 
 
 

www.birder.se