www.birder.se

Björkblekmaskspinnare / Common Lutestring
Ochropacha duplaris
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2011
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2010
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2009

 

 

 

 
 
 

www.birder.se