Vinsarpssjön www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Mest intressant är sjöns västra del samt madmarkerna kring Ätran söder om sjön och kring Vinsarpsbron. Bästa tid för fåglar i sjön är vår - försommar. Fågeltorn finns. Maderna är dels intressanta vid perioder av översvämning och dels som nattsångarlokal under försommaren.

I närheten
Vidare österut ligger sjön Lönern vars södra ände lockar en del sjöfåglar. Sjön hyser ibland hundratals fiskande storskrakar under senhösten. Storlom häckar.
 
 
Vägbeskrivning
Från Dalum kör mot Kölingared. Sväng till vänster vid skylt Vinsarp och fortsätt ca 100 m förbi infarten till Vinsarps gård. Här korsar Dalumsleden vägen och en skylt "fågeltorn" finns också. Parkeringsplatser finns vid leden på vänster sida om vägen. Följ sedan leden (gula markeringar) till fots till fågeltornet. Vid tornet finns även en övernattningsstuga.
Om man fortsätter vägen förbi Dalumsleden kommer man till Sandvik, vid sjöns östra ände, som också är värd ett besök. Till Vinsarpsbron kommer man om man fortsätter vidare österut på vägen mot Kölingared.
 
Arter vid Vinsarpssjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Skäggdopping
Gråhäger
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Sothöna
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Fiskmås
Hornuggla
Göktyta
Mindre hackspett
Rödvingetrast
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Ängspiplärka
Gulärla
Sävsparv
  Sparsamt ses
Salskrake
Orre
Storlom
Svarthakedopping
Storskarv
Brun kärrhök
Fjällvråk
Trana
Mindre strandpipare
Gluttsnäppa
Gräshoppsångare
Flodsångare
Kärrsångare
Varfågel
Rosenfink
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Snatterand
Stjärtand
Skedand
Sjöorre
Salskrake
Röd glada
Blå kärrhök
Stenfalk
Järpe
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Strandskata
Småspov
Berguv
Sparvuggla
Pärluggla
Göktyta
Rödstjärt
Varfågel