Viesjön www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Grund med sanka stränder med rik växtlighet och områden med vass och smalkaveldun. Omgiven av mestadels skog och i sydvästra delen mossmark. Ett mindre fågeltorn finns i närheten av Dalumsleden på sjöns östra sida. Bästa besökstid vår - sommar.
 
 
Vägbeskrivning
Följ vägen mot "Nycklagärde 5 km", strax söder om Dalum. Kör förbi gården Silarp, ta sedan första vägen till höger, kör förbi två gårdar och ta därefter första vägen till vänster. Kör sedan förbi en liten gård. Nere i skogen svänger vägen till höger och efter ett 100-tal meter finns möjlighet att parkera. Följ stigen härifrån ner till tornet (som ett litet älgtorn).
 
Arter vid Viesjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Gräsand
Knipa
Skäggdopping
Gråhäger
Ormvråk
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Morkulla
Skogssnäppa
Fiskmås
Rörsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Grågås
Kricka
Vigg
Storskrake
Brun kärrhök
Orre
Stjärtmes
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Brunand
Småskrake

Svarthakedopping
Havsörn