www.birder.se

Vanlig groda
Rana temporaria
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Reningsdammarna, Gällstad, Västergötland, april 2006

 
 
 

www.birder.se