www.birder.se

Vågbandad fältmätare / Water Carpet
Syn. trekantsfläckad fältmätare
Lampropteryx suffumata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, april 2018
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, april 2012
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, maj 2010
 
 
 
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, maj 2009

 
 
 

 
 
 

www.birder.se