www.birder.se

Träbrunt ängsfly / Reddish Light Arches
Apamea sublustris
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2014

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2014

 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2010

 
 
 

www.birder.se