www.birder.se

Svartgrå ringmätare / The Annulet
Charissa obscurata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Däcket på M/S Visby, Visby hamn, Gotland, juli 2010

 
 
 

www.birder.se