www.birder.se

Större rosenvecklare / Summer Rose Bell
Notocelia roborana
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juli 2015
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juli 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2011

 

 

 

 
 
 

www.birder.se