www.birder.se

Stor fladdermus
Nyctalus noctula
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Sätuna by, Hornborgasjön, Västergötland, november 2008
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, oktober 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.birder.se