Sörsjön www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Mycket grund och kraftigt igenvuxen sjö söder om Gullered. Omgivningar av mest skog och mossmark. Främst attraktiv som häckningssjö, men även god som rastlokal för vårsträckande fåglar. Intressantaste period är april - juli. Fågeltorn finns.

I närheten
Nordsjön, vars södra ände kan nås på åkervägar från Gullereds kyrka. Strandängen hyser gulärla, buskskvätta m. fl. och odlingslandskapet storspov, tofsvipa och sånglärka.
 
 
Vägbeskrivning
Infart från R40 öster om Gullered vid skylt "Backen". Fortsätt söderut ca 2 km. Parkera vid virkesupplagsplats och fortsätt till fots vägen t. h. markerad med skylt "fordonstrafik förbjuden". 10-15 min. gångväg ner till fågeltornet. Gå till höger där vägen delar sig.
 
Arter vid Sörsjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Skäggdopping
Gråhäger
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Trana
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Stare (övernattar)
Sävsparv
  Sparsamt ses
Årta
Skedand
Brun kärrhök
Tornfalk
Järpe (omgivande skog)
Vattenrall
Rörhöna
Ljungpipare
Brushane
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Fisktärna
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Storskarv
Snatterand
Stjärtand
Sjöorre
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Rödbena
Silltrut
Havstrut
Pärluggla
Ringtrast