www.birder.se

Snedbandad skräpmal
Syn. snedbandad skräppraktmal
Borkhausenia minutella
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, juni 2017
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2013
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, juni 2012
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juni 2011

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.birder.se