www.birder.se

Smalbladig lungört
Pulmonaria angustifolia
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Hössna, Västergötland, april 2017
 
 
 

Knätte kullar, Knätte, Västergötland, maj 2006

  
 
 

www.birder.se