www.birder.se

Skärpiplärka / Rock Pipit
Anthus petrosus
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Getterön, Varberg, Halland, juli 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marstrandsön, Bohuslän, februari 2007
 
 
 
 
 
 
Getterön, Halland, juni 2005
 
 

 

 

 

  

 

 

 

www.birder.se